Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website: https://mynghehungthinh.net. Chính sách bao gồm mô tả cách mà mỹ nghệ tân hưng thịnh tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ các thông tin này.

Bảo mật thông tin người dùng

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Mỹ nghệ Tân Hưng Thịnh sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

– Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký: Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, ngày tháng năm sinh, giới tính,…

– Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin mỹ nghệ hưng thịnh đưa ra, bằng email, hay trên website.

– Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý.

Bảo mật thanh toán

Khi khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên mynghehungthinh.net, thông tin thẻ sẽ được nhập trên website Cổng thanh toán SenPay và NAPAS. Mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối