Tranh gỗ bá chủ sơn lâm dát vàng dài 1m27

5.800.000