Tranh gỗ bá chủ sơn lâm dát vàng dài 1m57

6.800.000