Tranh gỗ đồng quê kích thước nhỏ dài 1m55

7.500.000