Tranh gỗ đồng quê kích thước nhỏ dài 1m55

5.500.000