Tranh phu thê viên mãn dài 2m17 rộng 1m07 dày 6cm

18.000.000