Tranh gỗ hương vinh quy bái tổ dài 1m97 x 97cm x5cm

13.500.000