Tranh gỗ hương vinh quy bái tổ dài 2m57

35.000.000