Tranh gỗ thuận buồm xuôi gió đẹp 197x97x5

9.800.000