Tranh thuận buồm xuôi gió gỗ hương 197x97x5

9.000.000