Tranh vinh quy bái tổ bằng gỗ dài 2m17

17.500.000