Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương dài 1m97 x 97cm x4,5cm

10.200.000