Tranh vinh quy bái tổ gỗ hương dài 1m97 x 97cm x4x5cm

9.500.000