Tượng phúc lộc thọ gỗ xá xị nguyên khối cao 90

8.400.000