Tượng thần tài dâng vàng gỗ pơmu nguyên khối

5.800.000