Tượng thần tài gỗ hương ta nguyên khối cao 62cm

6.300.000